ENG

Ik ben in vertrouwen genomen

Wat kun je doen?

 • Neem de ander serieus.
 • Maak tijd, luister, biedt steun of troost.
 • Vraag wat iemand nodig heeft.
 • Vraag of de ander actie wil ondernemen.
 • Verwijs naar de leidinggevende.
 • Voelt dit niet goed, verwijs dan naar een van de vertrouwenspersonen.
 • Heb je zelf behoefte aan steun of je wilt er gewoon even over praten met iemand, dan kun je bij dezelfde vertrouwenspersonen terecht.

Wat kan je daarbij helpen?

 • Oordeel niet te snel.
 • Het helpt als je luistert, samenvat en doorvraagt (LSD). Deze techniek kun je daarbij gebruiken.
 • Stel open vragen die beginnen met wie, wat, waar, wanneer, hoe.
 • Laat zien dat je met de ander meevoelt en gevoelens serieus neemt. Zeg bijvoorbeeld: “Ik zie dat het je raakt , hoe is het nu met je?”

Wie kan je daarbij helpen?

Zoek steun bij iemand die je vertrouwt. Voelt het niet goed om iets met je leidinggevende te bespreken, of helpt het niet, dan kun je altijd terecht bij de vertrouwenspersonen van het UMC Utrecht. Ook als je twijfelt. Het kan ervoor zorgen dat een situatie niet erger wordt. Alle gesprekken tussen medewerkers en deze hulplijnen zijn vertrouwelijk. 

​Centrale vertrouwenspersoon:

Mw. Michèle Huisman 

Decentrale vertrouwenspersonen:

 • Mw. Linda Dol
 • Dhr. Marc de Sain
 • Dhr. Gijsbert van Wandelen
 • Mw. Ina van de Streek 
 • Mw. Margje Jansen
 • Mw. Tanja Westrik 

Contactpersoon wetenschappelijke integriteit:

Dhr. Bobby Koeleman 

​Alle medewerkers zijn dagelijks bereikbaar via het secretariaat, mw. Ineke van Krieken: