ENG

Over Dit zijn wij

Dit zijn wij: alle mensen die werken en leren bij het UMC Utrecht. 16.000 mensen met dezelfde missie: de zorg voor morgen creëren. Zorg waarin ieder mens telt

Alles valt of staat met ons gedrag. Patiënten, studenten, medewerkers en de maatschappij moeten kunnen vertrouwen op onze inzet, eerlijkheid en goede wil. Samen zorgen we voor een omgeving waarin we dat voor elkaar krijgen. Een prettige en veilige plek waar we open met elkaar zijn en het beste in elkaar naar boven halen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

We kijken naar onszelf

Binnen het UMC Utrecht hebben we afspraken hoe we met elkaar omgaan, maar ook bij ons gaat het weleens mis. Vanaf 2019 is er vanuit verschillende afdelingen uitgebreid onderzoek gedaan naar hoe medewerkers en studenten zich bij ons voelen, in het werk en tijdens de opleiding. Hoewel het merendeel van ons het UMC Utrecht als een fijne plek om te werken en leren ervaart, werd ook duidelijk dat dat niet voor iedereen geldt. Een deel van ons ervaart de omgeving niet als open en stimulerend en voelt zich niet vrij om zich uit te spreken of ervaart ongewenst gedrag. Niemand wil het en toch gebeurt het. Soms lukt het niet er iets van te zeggen, doen we er (onbewust) aan mee of ondergaan we het zelf. Dit moet en kan beter. Samen kunnen we hier verandering in brengen.

Wat is het doel?

Dit zijn wij, zijn wij samen. Om de zorg voor morgen te creëren, moeten we blijven leren, onszelf vernieuwen en ons aanpassen aan een veranderende wereld. Dat vraagt om een flexibele houding: openstaan voor nieuwe ideeën, durven uitproberen, vragen blijven stellen en elkaar uitdagen en feedback geven. Dit kan natuurlijk alleen als de omgeving die wij met elkaar creëren hiertoe uitnodigt, en het een plek is waar je je gewaardeerd voelt en vrij voelt om je uit te spreken. We bouwen actief met elkaar aan een open, sociaal veilige, stimulerende en inclusieve werk- en leeromgeving. Een omgeving waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. We werken aan een plek waarin het draait om eerlijk, duidelijk en aandachtig zijn, zodat we van elkaar leren en elkaar tot grote hoogte kunnen brengen. 

Hoe doen we dit?

Samen zetten we belangrijke onderwerpen op de agenda om met elkaar te bespreken en zo te ontdekken waar we trots op zijn en waar we juist beter in willen worden. We nodigen iedereen uit de beste versie van zichzelf te worden, elkaar te helpen en zaken die niet kunnen aan te kaarten. Door elkaar vragen te stellen en te luisteren naar ervaringen, wensen en behoeften leren we van elkaar. Zo kunnen we nieuwe of andere keuzes maken. We bieden verschillende hulpmiddelen om hiermee aan de slag te gaan. We hebben deze verzameld in toolkits. We kijken niet alleen binnen onze muren, maar ook bij andere organisaties. We onderzoeken op deze manier waar kennis en oplossingen missen, zodat we die kunnen aanvullen. Daarnaast leggen we in simpele stappen uit waar je terechtkunt om ongewenst gedrag te bespreken of te melden, waar je terecht kunt als je in vertrouwen bent genomen en waar je terecht kunt als je ergens van wordt beschuldigd. Ook geven we aan wie en wat je hierbij kan helpen.

Wat kun je verwachten?

Eén voor één lichten we belangrijke onderwerpen uit, die zichtbaar gaan zijn op de plekken waar we werken en leren. Aan de hand van verschillende stellingen vragen we iedereen te reageren, zodat we nog beter zicht krijgen op wat er speelt. Daarnaast gaan we actief met elkaar in gesprek. Een-op-een, in teams, in studieverband of in georganiseerde dialoogbijeenkomsten. Hierdoor leren we wat wij belangrijk vinden als het gaat om samenwerken en samen leren, wat we al te bieden hebben, wat ons nog te doen staat en hoe we er samen verder mee aan de slag kunnen. We creëren inzicht in de vaardigheden die nodig zijn en bieden mogelijkheden om deze te ontwikkelen.

Verbeteren door te leren

Dit zijn wij doen we samen. Samen op weg naar een meer open, sociaal veilige, stimulerende en inclusieve werk- en leeromgeving. Maar morgen zal jammer genoeg niet meteen alles anders zijn. We kunnen niet alles tegelijk aanpakken en wat we doen, gaat misschien ook niet meteen goed. Grote veranderingen beginnen met kleine stappen. Iedereen doet mee. 

Leidinggevenden, begeleiders en docenten worden gestimuleerd en geholpen om het goede voorbeeld te geven. Voor iedereen verlagen we de drempel om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en als ondersteuners bieden we hulp waar nodig en blijven we proactief signalen van ongewenst gedrag verzamelen om preventieve maatregelen te kunnen nemen. 

Met het werkbelevingsonderzoek en enquêtes onder studenten checken we hoe we ons werk en de opleiding ervaren: Wat leeft er? Hoe gaan we hiermee om? Wat moeten we als organisatie beter doen? Hoe pakken we dat het beste aan? Hier gaan we meteen mee aan de slag door de toolkits uit te breiden en concrete tools en trainingen te ontwikkelen die handelingsperspectief bieden. Samen worden we steeds beter.

Doe je mee?

Iedereen die werkt en leert bij het UMC Utrecht draagt bij aan een prettige en veilige omgeving. Daarom rekenen we ook op jou! Zo help je mee: 

1. Werk mee aan Dit zijn wij 

 • Verdiep je in de onderwerpen die voorbij komen
 • Geef (digitaal en anoniem) je mening op de stellingen op de website en praat erover met je studiegenoten, begeleiders, docenten, collega’s of je team 
 • Ga met de voor jou geschikte toolkit aan de slag; medewerkers, studenten of voorbeeldfuncties

2. Geef je input 

 • Mis je informatie of heb je kijk-, lees- of leertips? Deel ze met ons via ditzijnwij@umcutrecht.nl
 • Heb je vragen, wil je een onderwerpen voorstellen of iets anders delen? Laat het ons weten via ditzijnwij@umcutrecht.nl
 • Het Dit zijn wij projectteam gaat met alle input aan de slag en kijkt of, hoe en wanneer we het kunnen gebruiken.

3. Doe mee aan het werkbelevingsonderzoek en/of de relevante enquêtes bij de opleiding.

Zo weten we steeds beter wat er goed gaat of nog beter moet.

Contact

Dit zijn wij is een samenwerking van het Onderwijscentrum, Marketing en Communicatie en Personeel en Organisatie, ondersteund door overleg- en adviesorganen en klankbordgroepen.

We vinden het belangrijk en leuk als je met ons meedenkt. Want Dit zijn wij, zijn wij samen. Mail je vragen en ideeën naar ditzijnwij@umcutrecht.nl. Je ontvangt altijd zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een week reactie.

Wij werken aan Dit zijn wij

Stuurgroep: 

 • Sascha van Loon (VZ-P&O)
 • Albert Vermaas (JZ)
 • Martine Koppenhol (OWC)
 • Lindsey Jansen (Student assessor)
 • Femke van Wijk (Onderzoek)
 • Miriam Ermers (O&VZ)
 • Frederique Schutte a.i. (MarCom)

Projectteam: 

 • Ilse kamphuis (programma mgr a.i.)
 • Lindsey Jansen (student)
 • Silvester Beelen (student)
 • Tina Mantel (OWC)
 • Roos Jansen (P&O – L&O)
 • Sabine de Brouwer (MarCom)
 • Sandra Timmerman (P&O-Dialoog)
 • Michèle Huisman (PhD’s)